Mía đường Sơn La dự kiến chi 146 tỷ đồng trả cổ tức vào tháng 11

mia duong son la du kien chi 146 ty dong tra co tuc vao thang 11 6527ce1757872

CTCP Mía đường Sơn La (HNX: SLS) vừa thông báo về ngày thực hiện thanh toán cổ tức niên độ 2022 – 2023 bằng tiền mặt.

Theo đó, Mía đường Sơn La sẽ thực hiện chi trả cổ tức niên độ 2022 – 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 150%/cổ phiếu, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ nhận được 15.000 đồng vào ngày 14/11/2023. Với 9.791.945 cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Mía đường Sơn La sẽ chi 146,87 tỷ đồng cho lần trả cổ tức này.

Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức lần này là 24/10. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối của doanh nghiệp niên độ 2022 – 2023.

Theo báo cáo tài chính niên độ 2022 – 2023 (1/7/2022- 30/6/2023), doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 523 tỷ đồng, tăng 179% so với niên độ 2021 – 2022. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối niên độ 2022 – 2023 của SLS ở mức 523 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Mía đường Sơn La đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023 – 2024. Cụ thể, tổng doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.045 tỷ đồng, giảm 39% so với niên độ trước; lợi nhuận sau thuế đạt 136,9 tỷ đồng, giảm 73%.

Theo ban lãnh đạo SLS, năm 2023, ngành mía đường tiếp tục gặp nhiều khó khăn như biến đổi khí hậu, hiện tượng ElNino diễn ra nghiêm trọng, tình trạng khô hạn… Các yếu tố này đã ảnh hưởng đến vùng nguyên liệu mía, nhiều diện tích bị chết hoặc bị ảnh hưởng do khô hạn có nguy cơ năng suất, sản lượng vụ mía tới giảm rất sâu.

Trước những khó khăn trong niên vụ 2023 – 2024, SLS cho biết, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư để phát triển vùng nguyên liệu ổn định, áp dụng biện pháp trồng, thâm canh tiên tiến và các loại giống mới để nâng cao năng suất, chất lượng mía.

Doanh nghiệp cũng sẽ chú trọng công tác bảo dưỡng sửa chữa dây chuyền sản xuất để ổn định công suất chế biến, đáp ứng mùa vụ thu hoạch và nâng cao chất lượng đường thành phẩm.

Nguồn : https://mekongasean.vn/doanh-nghiep/