PV GAS CNG đẩy mạnh thực hiện văn hóa chuyển đổi số

pv gas cng day manh thuc hien van hoa chuyen doi so 65fbad056c19d

CTCP CNG Việt Nam (PV GAS CNG) đã đẩy mạnh thực hiện văn hóa doanh nghiệp với phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”, không chỉ tạo ra môi trường làm việc tích cực, hiện đại mà còn giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

PV GAS CNG thường xuyên tổ chức các giải đấu thể thao cho cán bộ công nhân viên tham gia. Nguồn: PV GAS.

PV GAS CNG thường xuyên tổ chức các giải đấu thể thao cho cán bộ công nhân viên tham gia. Nguồn: PV GAS.

Năm 2023 vừa qua, PV GAS CNG đã thực hiện hiệu quả các nội dung hướng dẫn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và các văn bản chỉ đạo của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) về văn hóa doanh nghiệp, đặc biệt có nhiều dấu ấn trong việc đổi mới, nâng cao văn hóa thượng tôn pháp luật, văn hóa quản trị rủi ro, văn hóa chuyển đổi số trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Cụ thể, công ty đã đa dạng hóa các biện pháp, hình thức tuyên truyền (phim, ảnh, logo, áp phích, các buổi gặp gỡ, sinh hoạt định kỳ …) để lan tỏa vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong toàn công ty, khơi gợi trách nhiệm trong mỗi cán bộ công nhân viên; củng cố khát vọng, tìm kiếm cơ hội; nâng cao năng hiệu suất, giá trị sản phẩm; mở rộng thị trường, thị phần, gia tăng giá trị doanh nghiệp.

Nhằm phát triển năng lực chuyên môn, năng lực văn hóa, năng lực lãnh đạo, các kỹ năng bổ trợ… rất nhiều các hoạt động sự kiện với nội dung đổi mới, ấn tượng đã được PV GAS CNG tổ chức, thu hút nhiều cán bộ công nhân viên tham gia hưởng ứng như: khóa tập huấn, đào tạo về văn hóa doanh nghiệp; đối thoại về chủ đề xây dựng văn hóa doanh nghiệp giữa lãnh đạo với thanh niên; tọa đàm về chuyển đổi số kết hợp với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống lịch sử…

Việc xây dựng quy định thực hiện phương châm hành động, bổ sung chương mới về thực hiện văn hóa doanh nghiệp vào thỏa ước lao động tập thể; rà soát, tổ chức ký mới hợp đồng với người lao động, đưa nội dung về văn hóa dầu khí trong tất cả các hợp đồng lao động; đưa giá trị văn hóa doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá KPIs và bình xét thi đua khen thưởng cho các cá nhân và tập thể… cũng đã được PV GAS CNG chú trọng và hoàn thành.

Bên cạnh đó, PV GAS CNG đã triển khai: Sổ tay văn hóa/Quy định/Quy ước văn hóa; hội thảo xây dựng văn hóa doanh nghiệp; tổ chức các chương trình an sinh xã hội: đền ơn đáp nghĩa và tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo/có hoàn cảnh khó khăn,… nhân các ngày 26/3, 27/7, Tết Nguyên đán; chỉnh trang, sắp xếp vị trí làm việc của cán bộ công nhân viên thân thiện, hiện đại, khoa học; áp dụng thực hiện mô hình 5S, chú trọng tới công trường, dự án, nhà máy, xí nghiệp, giàn khoan,…

Ngoài ra, các cán bộ công nhân viên của PV GAS CNG cũng được khuyến khích, tạo điều kiện tham gia các chương trình và hoạt động ý nghĩa do Petrovietnam và PV GAS tổ chức như : Tết trồng cây với kế hoạch trồng 3 triệu cây xanh; chương trình hiến máu “Nhiệt huyết người Dầu khí”, Giải chạy bộ online công nhân lao động ngành Dầu khí lần thứ 2; Tuần lễ Văn hóa Dầu khí lần thứ IX; Giải chạy Marathon Đất Mũi Cà Mau – Cup Petrovietnam 2023…

Năm 2024, PV GAS CNG cam kết sẽ tiếp tục gắn việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp với tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, phương châm hành động; chuẩn hoá và thống nhất về thương hiệu, hình ảnh, định hình các giá trị văn hóa.

Đồng thời, triển khai các chương trình đào tạo đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới; các hoạt động tập thể, các phong trào thi đua để gắn kết, lan tỏa các giá trị văn hóa doanh nghiệp và thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chung.

Với những thành tích đã đạt được và sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, PV GAS CNG được đánh giá là một trong những đơn vị thực với kết quả đáng ghi nhận và được kỳ vọng sẽ xây dựng và phát triển hiệu quả văn hóa doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển bền vững của PV GAS.

Nguồn : https://mekongasean.vn/doanh-nghiep/