Tập đoàn dầu khí Việt Nam sẽ phải thoái phần lớn vốn tại PVcomBank

tap doan dau khi viet nam se phai thoai phan lon von tai pvcombank 653d236739557

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái mới đây đã thừa ủy quyền Thủ tướng ký, ban hành Quyết định phê duyệt “Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giai đoạn đến hết năm 2025”.

Trong đó, Chính phủ giao PVN khẩn trương xây dựng Đề án riêng về cơ cấu lại phần vốn góp của PVN tại PVcomBank (trong đó bao gồm kế hoạch, lộ trình thoái vốn của PVN tại PVcomBank), bảo đảm tỷ lệ sở hữu của PVN tại PVcomBank xuống mức 15% vốn điều lệ trong giai đoạn đến hết năm 2025 theo đúng quy định pháp luật và các chỉ đạo liên quan của lãnh đạo Chính phủ.

Về phía Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ yêu cầu NHNN chỉ đạo, hướng dẫn PVcomBank xây dựng, phê duyệt/trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu (Phương án cơ cấu lại) PVcomBank đến năm 2030; giám sát việc triển khai Phương án cơ cấu lại PVcomBank.

Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ, giám sát việc thực hiện lộ trình cơ cấu lại phần vốn góp/thoái vốn góp tại PVcomBank theo quy định phù hợp với Đề án cơ cấu lại hệ thống ngân hàng.

PVcomBank thành lập năm 2013 trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank).

Ngân hàng này hiện có vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, tổng tài sản 200.000 tỷ đồng, với mạng lưới hàng trăm phòng giao dịch trên toàn quốc. Hai cổ đông lớn của PVcomBank là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (tỷ lệ sở hữu 52%) và Morgan Stanley International Holdings Inc (6,7%), còn lại trên 41,3% do các tổ chức, cá nhân khác nắm giữ.

Theo đề án cơ cấu đến 2025, PVN vẫn là doanh nghiệp do Nhà nước giữ 100% vốn sau tái cơ cấu. Đến 2025, tập đoàn này phải thoái toàn bộ vốn tại các lĩnh vực, doanh nghiệp không thuộc ngành kinh doanh chính và tái cơ cấu để trở thành tập đoàn công nghiệp năng lượng hàng đầu khu vực.

Tập đoàn cũng được giao phát triển một số doanh nghiệp thành viên có quy mô lớn, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế trong các lĩnh vực kinh doanh chính, như thăm dò khai thác dầu khí, lọc hóa dầu…

Cùng đó, sáp nhập, hợp nhất, M&A một số đơn vị để tập trung nguồn lực, nâng cao khả năng cạnh tranh khi cơ cấu lại.

Về tài chính, PVN phải xây dựng phương án cơ cấu lại tài chính, vốn, tài sản theo hướng tăng quản trị dòng tiền, vốn bằng tiền đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng vốn.

Chính phủ lưu ý tập đoàn cần thường xuyên cập nhật tình hình cân đối dòng tiền, nguồn vốn trung và dài hạn để đưa ra các dự báo, biện pháp ứng phó kịp thời, trong đó có khoản tiền PVN phát sinh theo nghĩa vụ bảo lãnh tương ứng phần vốn góp của tập đoàn tại Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, không được làm phát sinh thêm nghĩa vụ của Chính phủ.

PVN phải quản lý chặt các khoản phải thu, đưa ra giải pháp thu hồi công nợ đến hạn và xử lý các khoản nợ, gồm công nợ cung cấp dịch vụ cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.

“PVN cơ cấu lại để mạnh mẽ hơn, nhất là tham gia xây dựng các nhà máy điện tái tạo, góp phần phát triển ngành công nghiệp điện tái tạo quốc gia. Doanh thu tăng trưởng bình quân 3-6,5% một năm, tăng thu ngân sách mỗi năm khoảng 10%”, đề án nêu.

Nguồn: https://markettimes.vn/tai-chinh